Açılma Problemi Yaşıyorsanız alternatif Olrak Açınız