Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, Leyle-i Kadir ve Bayram Tebrik Lahikası Yayınladı

Paylaş

Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi ve hayatta kalan son hizmetkârı, manevi evladı Hüsnü Bayramoğlu Ağabey bu geceki leyle-i kadir ve gelen Ramazan Bayramı’nı tebrik eden lahika yayınladı.

‎بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Aziz Kardeşlerimiz,

Evvela: Gelen leyle-i kadrinizi ve gelecek Ramazan Bayramı’nızı bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.

Saniyen: Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz ki bu salgın hastalık عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ sırrıyla âlem-i İslam ve insaniyet için külli hayırların mukaddimesi, hem ittihad-ı İslam’ın vesilesi, hem maddi manevi kusurlarımızın affına bir bedel olarak kabul edilsin.

Salisen: Bir musibetin korku, meyusiyet ve devamına dair sorulan suale Hz. Üstadımız “Yine mânevi cevap: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerif’in teravih vaktinde kemâl-i neş’e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârâne şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyet’in her köşesinde câzibedarâne işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi….” buyurmasıyla bizleri külli ve umumi hatadan tövbeye, istiğfara ve teyakkuza davet ediyor.

Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa ihsan etsin ve vebadan vefat edenleri de manevi şehadet mertebesine vasıl etsin. Binaenaleyh biz Nur talebeleri bu vebanın da bizlerin teyakkuzuna, takvasına, duasına, af ve merhamet dileyerek Rabbimize yönelmeye bir vesile olarak göreceğimiz gibi güzel, hayırlı, hizmete vesile olan cihetlerine de bakacağız.

Ezcümle; Elhamdülillah, dünyanın her tarafından ve memleketimizin her beldesinden kardeşlerimiz diyorlar ki bu Ramazan’da bu veba asude bir ibadet zamanı oldu. Hem yapılan derslerle umumun evleri medrese-i nuriyeye tebdil oldu, hem efrad-ı ailemiz müstefid oldu diye bildiriyorlar. Bizler de Ramazan boyunca her gün dersler yaptık, sureta görüşemediğimiz binler nur kardeşimizin evlerine, dershanelerine, medreselerine yapılan yayınlarla ulaştık, bir ve beraber olduk. Hatta dünyanın beş altı kıtasında 50’den fazla hariç ülkelerde ki kardeşlerimizle dersler yaptık, bazı kardeşlerimizin de bu manada dersler yaptıklarını, Nurlardan okuduklarını işittik. Bütün bu hizmetleri Cenab-ı Hak’tan sadakay-ı cariye nev’inden belaların define vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Bu vesile ile Mübarek Üstad’ımızın bazı leyle-i kadir ve bayram tebriklerini leffen arzediyor, dualarınızı istirham ediyorum.

Bediüzzaman Hz.’nin Talebesi ve Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Evvelâ: Rivâyât-ı sahiha ile “Leyle-i Kadr’i nısf-ı âhirde, hususan aşr-ı âhirde arayınız.” ferman etmesiyle, bu gelecek geceler, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyle-i Kadr’in gelecek gecelerde ihtimali pek kavî olmasından istifadeye çalışmak, böyle sevaplı yerlerde bir saadettir.

Sâniyen: مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ “Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur” sırrıyla, خُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَحْسَنَهُ “Herşeyin güzel cihetine bakınız” kaidesinin sırrıyla, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ هَدٰيهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا اْلاَلْبَابِ gayet kısacık bir meali: “Sözleri dinleyip en güzeline tâbi’ olup fenasına bakmayanlar, hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır” mealinde. Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vechine bakmak lâzımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci Söz’de bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasr-ı nazar eder, midesini bulandırır. İstirahata bedel sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin hem güzel hem kederli hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Âkıl odur ki; ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir.

Said Nursî

(Şualar/512)”

“Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr’i tahsis etmişler. Hakikî olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur. “

(Şualar/512)

“Rehber Risalesindeki Leyle-i Kadir mes’elesi; şimdi hem Amerika hem Avrupa’da eseri görülüyor. Onun için şimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-ı Kur’âniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan üç yüz elli milyon uhuvvet-i İslâmiye ile ittihâd-ı İslâm dairesinde kardeşleri kazanır. Eskiden Hristiyan devletleri bu ittihâd-ı İslâma taraftar değildiler. Fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için hem Amerika hem Avrupa devletleri Kur’ân’a ve ittihâd-ı İslâma tarafdar olmağa mecburdurlar.”

(Emirdağ Lâhikası 2/56)

Umum kardeşlerimize birer birer selâm. Ve gelecek Leyle-i Kadir, her bir Nurcu hakkında seksen üç sene ibadetle geçmiş bir ömür hükmüne geçmesini, hakikat-ı Leyle-i Kadri şefaatçi ederek Rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Kardeşiniz
Said Nursî

Tarihçe-i Hayat/502

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun