MEŞVERETİN ÖNEMİ HAKKINDA

Paylaş

Bismillahirrahmanirrahim

Eğer denilse: Neden şûrâya bu kadar ehemmiyet veriyorsun?

Ve beşerin, hususan Asya’nın, hususan İslâmiyetin hayatı ve

terakkisi nasıl o şûrâ ile olabilir?

Elcevap: Nurun Yirmi Birinci Lem’a-i İhlâsında izah edildiği

gibi, haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif,

yüz on bir olduğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile, üç adam,

yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın hakikî

ihlâs ve tesanüd ve meşveretin sırrıyla, bin adam kadar iş

gördüklerini, çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor.

Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve

kuvveti ve sermayesi pek cüz’î; hususan dinsizlikle

canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla,

elbette ve elbette, o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz

hâcetlere karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-i

istimdad ile beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı

gibi, hayat-ı içtimaiyesi de yine imanın hakaikinden gelen

şûrâ-yı şer’i ile yaşayabilir, o düşmanları durdurur, o

hâcetlerin teminine yol açar. (Hutbe-i Şâmiye)

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun