MEŞVERETİN ÖNEMİ HAKKINDA

Paylaş

Bismillahirrahmanirrahim

Eğer denilse: Neden şûrâya bu kadar ehemmiyet veriyorsun?

Ve beşerin, hususan Asya’nın, hususan İslâmiyetin hayatı ve

terakkisi nasıl o şûrâ ile olabilir?

Elcevap: Nurun Yirmi Birinci Lem’a-i İhlâsında izah edildiği

gibi, haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verdiğinden, üç elif,

yüz on bir olduğu gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakiki ile, üç adam,

yüz adam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamın hakikî

ihlâs ve tesanüd ve meşveretin sırrıyla, bin adam kadar iş

gördüklerini, çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor.

Madem beşerin ihtiyacatı hadsiz ve düşmanları nihayetsiz ve

kuvveti ve sermayesi pek cüz’î; hususan dinsizlikle

canavarlaşmış, tahribatçı, muzır insanların çoğalmasıyla,

elbette ve elbette, o hadsiz düşmanlara ve o nihayetsiz

hâcetlere karşı, imandan gelen nokta-i istinad ve o nokta-i

istimdad ile beraber hayat-ı şahsiye-i insaniyesi dayandığı

gibi, hayat-ı içtimaiyesi de yine imanın hakaikinden gelen

şûrâ-yı şer’i ile yaşayabilir, o düşmanları durdurur, o

hâcetlerin teminine yol açar. (Hutbe-i Şâmiye)

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun