Miracın sırr-ı lüzumu

BİRİNCİ ESAS Miracın sırr-ı lüzumu Meselâ, deniliyor ki: Cenâb-ı Hak اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ   dir, herşeye herşeyden daha yakındır. Cisimden, mekândan münezzehtir. 2 Her velî, kalbi

Devamını Oku »

Hikmet-i Mirac nedir?

ÜÇÜNCÜ ESAS Hikmet-i Mirac nedir? Elcevap: Miracın hikmeti o kadar yüksektir ki, fikr-i beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki, ona yetişemiyor. O kadar incedir

Devamını Oku »

Hakikat-i Mirac nedir?

İKİNCİ ESAS Hakikat-i Mirac nedir? Elcevap: Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir. Yani, Cenâb-ı Hakkın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı

Devamını Oku »

VEFAT ve TA’ZİYE

Muazzez ve mualla Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ahir ömründe hizmetinde bulunmuş, Risale-i Nurların muhtaç gönüllere ulaştırılmasında mühim vazifeler deruhte

Devamını Oku »