ŞİMDİ DUA ZAMANI PEKİ NASIL DUA ETMELİYİZ?

Paylaş

Birinci Sualiniz: Mü’minin mü’mine en iyi duâsı nasıl olmalıdır?

Elcevap: Esbâb-ı kabul dairesinde olmalı.

Çünkü, bâzı şerait dahilide duâ makbul olur.

 Şerait-i kabûlün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

 Ezcümle; duâ edileceği vakit,

istiğfar ile mânevi temizlenmeli,

sonra makbul bir duâ olan salavat-ı şerîfeyi şefaatçı gibi zikretmeli ve

âhirde yine salavat getirmeli.

Çünkü, iki makbûl duânın ortasında bir duâ makbûl olur. Hem

بِظَهْرِ الْغَيْبِ  (1

yani “gıyaben ona dua etmek”; hem hadîste ve Kur’anda gelen me’sur dualarla dua etmek. Meselâ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ ل۪ى وَ لَهُ فِى الدّ۪ينِ وَ الدُّنْيَا وَ اْلاٰخِرَةِ  (2

رَبَّنَٓا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ  (3

gibi câmi’ duâlarla duâ etmek;

hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalb ile duâ etmek;

hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra;

hem mevâki-i mübarekede,

hususan mescidlerde;

hem Cum’a’da, hususan saat-i icâbede;

hem şuhûr-u selâsede, hususan leyâli-i meşhurede;

hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadir’de duâ etmek kabûle karîn olması rahmet-i İlâhiye’den kaviyyen me’mûldür.

 O makbûl duânın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut duâ olunanın âhiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbûl olur.

 Demek aynı maksad yerine gelmezse, duâ kabul olmadı denilmez; belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.

(1): Müslim, Zikr: 86-88; Tirmizî, Birr, 50; Ebu Davud, Vitr, 29; İbni Mâce, Menâsik, 5.

(2): Allahım, Senden kendim ve onun için dünyada ve âhirette af ve âfiyet istiyorum. en-Nevevî, el-Ezkâr, 74; el-Hâkim, el-Müstedrek, 1:517.

(3): “Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, âhirette de güzellik ver. Ve bizi Cehennem ateşinin azâbından koru.” Bakara Sûresi, 2:201.

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun