Arşiv

Genel

RİSALET-İ AHMEDİYE’YE DAİRDİR…

19. SÖZ Risalet-i Ahmediyeye dairdir Evet, şu Söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsâf-ı Muhammediyedir. BİRİNCİ REŞHASI Rabbimizi bize tarif eden üç büyük,

Genel

MUHAMMED-İ ARABÎ ALEYHİSSALATÜ VESSELAMI SEVER

İşte, herhalde, cemâl ve kemâl sahibi bilbedâhe cemâl ve kemâlini sevmesi gibi, Zât-ı Zülcelâl dahi cemâlini pek çok sever. Hem kendine lâyık bir muhabbetle sever. Hem cemâlinin şuââtı olan esmâsını dahi sever. Madem esmâsını sever; elbette esmâsının cemâlini gösteren san’atını sever. Öyle ise, cemâl ve kemâline âyine olan masnuatını

Genel

EĞER BÜYÜK BİR İNSAN TASAVVUR EDİLİRSE, O NUR ONUN AKLI OLUR.

İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî(a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî hem çekirdeği,hem semeresi olur.Eğer dünya mücessem bir zîhayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur.Eğer büyük bir

Genel

RİSALET-İ AHMEDİYE

Risalet-i Ahmediye’ye Dairdir وَ مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتٖى § وَ لٰكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتٖى بِمُحَمَّدٍ (ع.ص.م) Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan