Arşiv

Genel

EĞER BÜYÜK BİR İNSAN TASAVVUR EDİLİRSE, O NUR ONUN AKLI OLUR.

İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî(a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî hem çekirdeği,hem semeresi olur.Eğer dünya mücessem bir zîhayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur.Eğer büyük bir