Arşiv

Genel

BERAT GECESİ’NİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ

Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler, yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol ve teftiş edilir, kâr zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra