Vakfın Gayesi

Vakfın genel gayesi;

ilk,orta ve yüksek öğretim kademelerinde tahsil yapmak isteyen talebelere yardımcı olmak,bu gençlerin asrın müsbet ilimleriyle techiz olmalarının yanı sıra milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmeleri hususunda her türlü yardımı sağlamak ve teşebbüslerde bulunmak.Milli kültürümüz ve manevi değerlerimizin yaşatılması,gençlerimizin alkol,uyuşturucu,kumar ve benzeri zararlı alışkanlıklardan korunabilmeleri amacıyla gerekli faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKIF BU GAYENİN GERÇEKLEŞMESİ MAKSADI İLE

  1. A) İlk,orta ve yüksek öğrenim kademelerinde okuma imkanı olmayanlara karşılıksız ve sair şekillerde maddi ve ayni yardımlarda bulunur,burslar verir.
  2. B) Yut içinde ve yetkili makamların izni ile yurt dışında doktora ve araştırma bursları verir,lüzum görülen konularda öze araştırmalar yaptırır.

C)İlk, orta ve yüksek öğrenim kademeleri öğrencileri için;yurtlar,barınacak yerler sağlar.Aşevleri,okuma ve çalışma salonları açar.

  1. D) Müze ve sergiler açar. Vakfın gayesine uygun kurslar, yarışmalar, seminerler, konferanslar, yut içi ve yetkili makamların izni ile yurt dışı kültürel seyahatler düzenler.

E)Kanunların aradığı şartlar  dairesinde ilk, orta, ve yüksek tahsil seviyesinde özel okullar açmak, Kur’an kursları açmak,özel dershaneler açıp kurslar tertiplemek, özel hastane, klinik ve dispanserler tertip etmek, çocuk bakım yuvaları ve ana okulları açarak kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar için pansiyon ve imaret gibi hayır yuvaları açar,fakirlere, fakir hastalara, fakir dul ve yetimlere  vakfın mali imkanları nisbetinde her türlü yardımda bulunur.

  1. F) Vakfın gayesine aykırı düşmeyen alanlarda çalışma gösteren öteki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.İlim adamlarımızın vakfın gayesine uygun eserlerini satın alır,yayılar,aldığı telif haklarını uygun görülecek şekilde değerlendirip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar.
  2. G) Milli kültürümüzün korunmasında halkın manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları yapar.

H)Vakfın gayesinin tahakkuku için, vakıflar genel müdürlüğünden izin almak suretiyle her türlü gayrimenkul satın alır, binalar inşa edebilir, tesisler kurabilir, iktisadi işletmeler kurup işletebilir.

  1. I) Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü kurum ve kuruluşlardan ve halkımızdan arzu edenlerden amacına uygun şartlı bağış ve yardım kabul eder. Vakfın gayesine uygun hizmetlerde bulunan kuruluşlara bağış ve yardımda bulunabilir.