VEFAT ve TA’ZİYE

Paylaş

Muazzez ve mualla Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ahir ömründe hizmetinde bulunmuş, Risale-i Nurların muhtaç gönüllere ulaştırılmasında mühim vazifeler deruhte etmiş muhterem Mehmet FIRINCI ağabey Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur.
Azim bir gayret ile ömrünün son demlerine kadar hizmete koşan, cevval, yüksek hamiyetli ve fedakâr ağabeyimizi Cenab-ı Hak cennet ve cemali ile müşerref kılsın, Resul-ü Ekrem Efendimize (Aleyhisselatu Vesselam) ve muazzez Üstadımıza komşu eylesin, alem-i berzahta da envar ve esrar-ı imaniye ve Kur’aniye ile meşgul eylesin.
Aile efradına, yakınlarına ve umum Risale-i Nur camiasına sabr-ı cemil temenni ve niyaz eyleriz.

Meşveret Cemaati Divan Heyeti

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun