Arşiv

Genel

BİLİR MİSİN, KADİR GECESİ NEDİR?

                            Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur’ân’da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de

Genel

KURBAN KESMENİN HİKMETLERİ

    Kurban Kesmenin Hikmetleri: 1 – Kurban kelimesi, lügatta, kendisi ile Allah`a yaklaşılan şey mânasına gelir. Bu isimden de anlaşıldığı gibi kurban; Allah`a yaklaşma ve

Genel

HİCRİ YENİ YILIMIZ HAYIRLI OLSUN…

Hicri 1439 yılına giriyoruz. Emirsultan Vakfı olarak tüm kardeşlerimizin hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, aşağıdaki sorularla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz: – Hicri takvim

Genel

KANDİL GECELERİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?

Hayatın gayesi, yaratılışın mânâsı silinmiş, yok olmuştu. Her şey mânâsız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten

Genel

MUHAMMED-İ ARABÎ ALEYHİSSALATÜ VESSELAMI SEVER

İşte, herhalde, cemâl ve kemâl sahibi bilbedâhe cemâl ve kemâlini sevmesi gibi, Zât-ı Zülcelâl dahi cemâlini pek çok sever. Hem kendine lâyık bir muhabbetle sever. Hem cemâlinin şuââtı olan esmâsını dahi sever. Madem esmâsını sever; elbette esmâsının cemâlini gösteren san’atını sever. Öyle ise, cemâl ve kemâline âyine olan masnuatını

Genel

EĞER BÜYÜK BİR İNSAN TASAVVUR EDİLİRSE, O NUR ONUN AKLI OLUR.

İ’lem eyyühe’l-aziz! Şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî(a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.Eğer o âlem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse, nur-u Muhammedî hem çekirdeği,hem semeresi olur.Eğer dünya mücessem bir zîhayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur.Eğer büyük bir