MİLLİ İRADEYE YAPILAN ASKERİ KALKIŞMA GİRİŞİMİNE KARŞI MEŞVERET HEYETİ’NİN BEYANATI

Paylaş

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.” (Emirdağ Lahikası, s.455) düsturu ile hareket eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin talebeleri olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içindeki paralel yapıyı oluşturan küçük bir azınlık tarafından Milli İradeye karşı yapılan Askeri Kalkışma Girişimini şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüne yönelik bu hareket, başarıya ulaşamayacaktır.Yurt içinde ve yurt dışında bütün menfi mihraklar, milletimizin mesut istikbale doğru yol alışını durdurmak için ittifak etmişlerdir. Bugün verilen mücadele, bu vatan ve millet için çalışanlar ile vatanı parçalamak ve milletimizi ecnebîlere köle yapmak için çalışanlar ve onların şuurlu yahut şuursuz müttefikleri arasında cereyan eden bir mücadeledir. Vatan, millet, Kur’ân, İslâmiyet ve insaniyet namına mevcut hükümeti iktidarda tutmayı ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz. Memleketimizdeki bu zulmani bulutun en kısa zamanda def ve izalesini Cenab-ı Erhamürraminden niyaz ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

emirsultanvakfı

Yeni Yazı Paylaşılınca Haberdar Ol

E-mail adresinizi gönderin paylaşımlardan haberdar edelim

Diğer Paylaşımlar

Duyuru

DÜNYA KAMUOYUNA | GAZZE BİLDİRGESİ

Sakil menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anin kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurdugu;

Genel

TEŞRİK TEKBİRİ

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe “yevm-i nahr”, diğer üç güne ise “eyyâmü’t-teşrîk (teşrîk

small_c_popup.png

İletişime Geç

Bilgi al, soru sor, tavsiyede bulun