Arşiv

Genel

MEŞVERETİN ÖNEMİ HAKKINDA

Bismillahirrahmanirrahim Eğer denilse: Neden şûrâya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beşerin, hususan Asya’nın, hususan İslâmiyetin hayatı ve terakkisi nasıl o şûrâ ile olabilir? Elcevap: Nurun